Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această politica de confidentialitate vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către  EXCLUSIVE TRAVEL EXPERTS S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/1841/04.02.2021 si avand cod de înregistrare fiscală 43670225 (denumita in cele ce urmeaza „Exclusive Travel”) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
Protectia datelor personale este importanta pentru noi, iar prin această politica de confidentialitate dorim vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal si în care ne asigurăm că acestea sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
In realizarea scopurilor indicate in prezenta politica de confidentialitate, Exclusive Travel are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar mai jos regasiti mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact: Adresă sediu social: în Bucuresti, str. Ion Berindei nr. 5, bl. OD21, sc. F, ap. 264, sector 2, cod postal 023553;
Adresă corespondență: Bucuresti, Str. Gheorghe Titeica, nr. 178, et. 3, sector 2;
Adresă de email: office@exclusivetravelexperts.ro

Ce tipuri de date prelucram si care este sursa acestora?

Datele personale pe care le prelucram in scopul furnizarii serviciilor de calatorie, inclusiv a serviciilor conexe acestora, la solicitarea dumneavoastra includ, cu titlu de exemplu, următoarele categorii de date:
a.       Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume, data nasterii, seria si numarul actului de identitate sau a pasaportului;
b.       Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă / corespondenta; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email;
c.       Detalii financiare, cum ar fi: plata contravalorii serviciilor contractate pentru dumneavoastra;
d.       Detalii de localizare privind destinatia aleasa, perioada pentru care ati selectat calatoria, cazarea si alte preferinte legate de calatorie;
e.       Date privind starea de sanatate, fiind necesare in anumite situații, cum ar fi atunci când oferiti  cerinte speciale privind derularea sejurului dumneavoastra, când furnizați informații despre adecvarea dumneavoastră pentru zbor (de exemplu, dacă sunteți gravidă sau informații despre alergii), pentru motive de siguranță.
De asemenea, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID-19), vom prelucra date de sanatate, limitate exlusiv la rezultatul unui test antigen/PCR sau efectuarea unui vaccin.
In cazul in care aveti calitatea de colaborator sau potential colaborator al Exclusive Travel, va informam ca, pe langa datele de identificare (nume, prenume) si datele de contact (numar de telefon, adresa de email), vom prelucra urmatoarele detalii profesionale: specialitatea, functia pe care o detineti in cadrul companiei in care va desfasurati activitatea si adresa locatiei in care va desfasurati activitatea profesionala.
Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă furnizarea serviciilor solicitate de dumneavoastra sau mentinerea colaborarii.
Cele mai multe informatii le avem de la dumneavoastra atunci cand solicitati servicii furnizate de catre Exclusive Travel, de pe site-ul nostru sau de pe site-ul partenerilor nostri, precum si in cazul in care ati fost contactat de unul din reprezentantii nostri.

In baza caror temeiuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a putea furniza serviciile de calatorie/a unui serviciu de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie disponibile in cadrul Exclusive Travel. Astfel, temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de contractul incheiat cu dumneavoastra, avand ca obict serviciile de calatorie selectate.
In cazul in care ati solicitat o oferta, vom prelucra datele dumneavoastra in scopul informarii dumneavoastra cu privire la oferta financiara, informatii utile legate de parcursul sejurului turistic, orice informatii referitoare la gestionarea administrativa a relatiei cu dumneavoastra in calitate de client.
Exclusive Travel poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate si serviciile disponibile, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.
De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.
Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca pot exista cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Exclusive Travel în instanță.

In ce scopuri vom prelucra datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:
a.       Furnizarea serviciilor de calatorie si a celor conexe, la solicitarea dumneavoastra, respectiv: rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;
b.       Efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii serviciilor oferite catre dumneavoastra si imbunatatirea acestora;
c.       Transmiterea ofertelor exclusive si a reducerilor aplicabile unor servicii selectate, la solicitarea dumneavoastra sau cand exista consimtamantul dumneavoastra expres in acest sens;
d.       Gestionarea activitatii finaciare si fiscale a Exclusive Travel
e.       Indeplinirea obligatiilor legale;
f.        Soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice;
g.       Apărarea drepturilor si intereselor Exclusive Travel in instanta, in cazul unei dispute.

Cui vom divulga datele dumneavoastră?

Exclusive Travel va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari: 
a.       Parteneri Exclusive Travel care va vor furniza servicii si produse conexe celor de calatorie, aceste servicii includ, dar nu se limiteaza la: locatia de cazare, inchiriere de masini, parcare la aeroport, transport de la/catre aeroport, testare COVID-19. Mentionam faptul ca Exclusive Travel a incheiat acorduri de confidentialitate cu partenerii sai pentru a se asigura respectarea confidentialitatii datelor dumneavoastra.
b.       Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
c.       Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);
d.       Instanta compententa România sau din alt stat, in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Societati;
e.       Persoane juridice cu care Exclusive Travel se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Exclusive Travel nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă politica de confidentialitate cu privire la aceasta.

Durata de stocare a datelor dumneavoastra

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Exclusive Travel pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.
In situatia in care prelucrarea datelor se bazeaza exclusiv pe consimtamantul dumneavoastra, va informam ca va vom prelucra datele cu caracter personal pana la retragerea consimtamantului. Mentionam in acest sens ca puteți face aceasta cerere de retragere a consimtamantului în orice moment, iar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră realizata înainte de retragere.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, în calitate de client sau colaborator, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Exclusive Travel a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele:
–       Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
–       Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
–       Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
–       Auditarea furnizorilor Exclusive Travel pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
a.       Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Exclusive Travel, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
b.       Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Exclusive Travel;
c.       Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Exclusive Travel („dreptul de a fi uitat”);
d.       Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Exclusive Travel;
e.       Dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Exclusive Travel sau în numele Exclusive Travel;
f.        Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;
g.       Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.
h.       Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Exclusive Travel sau în numele Exclusive Travel, respectiv catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus.

Modificari ale Politicii de confidentialitate

Este posibil sa modificam informatiile cuprinse in prezenta Politica de confidentialitate atunci cand vom considera ca va fi necesar. Atunci cand modificarea in cauza este importanta pentru confidentialitatea datelor dumneavoastra va vom informa astfel incat sa puteti verifica si evalua modificari, iar in cazul in care veti considera necesar sa va opuneti sau sa anulati serviciul/functionalitatea. In orice eventualitate, va recomandam sa verificati periodic Politica de confidentialitate.